top of page

Impression of an imprint of the oppressed

Client:

Tentoongesteld Meersenierstraat 14

Year:

2022

Deze reeks bestudeert intermenselijke relaties waarbinnen we, ondanks dat we in dezelfde fysieke sfeer ten opzichte van elkaar bestaan, onze geest vaak isoleren in onze eigen versies van de realiteit.
Ze creëren leegtes die onze relaties verder ontmantelen , mensen in de marge plaatsen en de afstand tussen die marges vergroot.
U-man brengt deze afstand aan de oppervlakte en begeeft zich met thema's als sociaal isolement , depressie , armoede, onderdrukking en vereenzaming in de duistere krochten van ons menselijk bestaan

bottom of page